Đồng sơn ô tô là làm gì? Auto Phú Mỹ sẽ cho bạn biết ngay sau đây?

ĐỒNG SƠN Ô TÔ LÀ GÌ? AUTO PHÚ MỸ SẼ CHO BẠN BIẾT NGAY SAU ĐÂY.
🔜Đồng sơn ô tô là những kỹ thuật nhằm sửa chữa, lấy lại diện mạo, hình dáng và màu sơn ban đầu của một chi tiết trên xe hay toàn bộ xe. Đồng sơn và từ kết nối giữa 2 giai đoạn là: làm đồng gồm các kỹ thuật như gò, chà, nắn kéo… và làm sơn gồm nhiều bước can thiệp vào từng lớp sơn, từng chi tiết nhỏ để đem lại màu sơn chuẩn xác, có độ mịn và bóng như sơn gốc.
———————–
🔜 BMW X5: đồng sơn cho xe nó đẹp.
*************************
𝗔𝗨𝗧𝗢 𝗣𝗛𝗨́ 𝗠𝗬̃ 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂𝗡:
𝑪𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 đ𝒐̂̀𝒏𝒈 – 𝒔𝒐̛𝒏, 𝒔𝒐̛𝒏 𝒅𝒂̣̆𝒎, 𝒔𝒐̛𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒙𝒆 – đ𝒐̣̂ 𝒄𝒉𝒆̂́ – 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒙𝒆 𝒐̂ 𝒕𝒐̂ đ𝒐̣̂𝒄 𝒍𝒂̣ – 𝒙𝒆 𝒄𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑.
𝑺𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 – đ𝒂̣𝒊 𝒕𝒖 – 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊: đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̛, 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝒔𝒐̂́,𝒌𝒆́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄…. 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒙𝒆 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑.
𝑺𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 – 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊: 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒍𝒂́𝒊, 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝒄𝒂̉𝒎 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏, 𝒓𝒐𝒕𝒖𝒚𝒏, 𝒑𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄…. 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏 𝒈𝒊𝒂́ 𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉.
𝑺𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒐̂ 𝒕𝒐̂ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒔𝒂̂𝒖 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒚 𝒄𝒉𝒂̂̉𝒏 đ𝒐𝒂́𝒏 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊, 𝒌𝒆̂̉ 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒌𝒉𝒐́ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒐̣̂𝒑 𝑬𝑪𝑼, 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒅𝒂̂𝒚 đ𝒊𝒆̣̂𝒏…
𝑺𝒖̛̉𝒂 𝒄𝒉𝒖̛̃𝒂 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐̀𝒂 𝒐̂ 𝒕𝒐̂, 𝒔𝒂̣𝒄 𝒈𝒂𝒔 𝒍𝒂̣𝒏𝒉, 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒂̂𝒚 đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒖̣𝒄, 𝒄𝒉𝒖𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒂̆́𝒏, 𝒃𝒊̣ đ𝒖̛́𝒕…
Đ𝒐̣̂ 𝒙𝒆 𝒐̂ 𝒕𝒐̂, 𝒏𝒂̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑/ 𝒍𝒆̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊 𝒙𝒆 𝒐̂ 𝒕𝒐̂, 𝒅𝒂́𝒏 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒍, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒃𝒐̣𝒄 𝒈𝒉𝒆̂́, 𝒔𝒂̀𝒏, 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒂̂𝒎, 𝒑𝒉𝒖̉ 𝒈𝒂̂̀𝒎…
𝑩𝒐̣𝒄 𝒈𝒉𝒆̂́, 𝒍𝒐́𝒕 𝒔𝒂̀𝒏, 𝒐̂́𝒑 𝒕𝒓𝒂̂̀𝒏 5𝑫, 6𝑫, 𝒅𝒂́𝒏 𝒑𝒉𝒊𝒎 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑….đ𝒐̂̀ 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒙𝒆 𝒉𝒐̛𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑.
𝑯𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒕𝒖̣𝒄 𝒃𝒂̉𝒐 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕, 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕
**************************
𝗡𝗘̂́𝗨 𝗫𝗘̂́ 𝗜𝗨 𝗖𝗨̉𝗔 𝗕𝗔̣𝗡 𝗖𝗔̂̀𝗡 𝗦𝗨̛̉𝗔 𝗖𝗛𝗨̛̃𝗔 𝗛𝗔̃𝗬 𝗖𝗛𝗢̣𝗡 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝗚𝗔𝗥𝗔𝗚𝗘 𝗔𝗨𝗧𝗢 𝗣𝗛𝗨́ 𝗠𝗬̃ 𝗕𝗢̛̉𝗜 𝗖𝗛𝗨́𝗡𝗚 𝗧𝗢̂𝗜 Đ𝗔́𝗣 𝗨̛́𝗡𝗚 Đ𝗨̛𝗢̛̣𝗖 𝗠𝗢̣𝗜 𝗡𝗛𝗨 𝗖𝗔̂̀𝗨 𝗞𝗛𝗔̆́𝗧 𝗞𝗛𝗘 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝗧𝗨̛̀ 𝗕𝗔̣𝗡.
Nơi đậu xe rộng rãi, thiết bị hỗ trợ hiện đại
Tư vấn đúng sản phẩm, đúng giá, đúng bệnh xe.
Phụ tùng , dầu nhớt cam kết chính hãng, nguồn gốc rõ ràng
Bảo hành uy tín chuyên nghiệp.
Làn dịch vụ sửa chữa đáng tin cậy chất lượng 5 sao
Sửa nhanh có thể lấy ngay trong ngày.
Đ𝐚̣̆𝐜 𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭: 𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐏𝐇𝐔́ 𝐌𝐘̃ 𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ Đ𝐎̣̂ 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 𝐂𝐀𝐎 𝐒𝐎 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐂𝐀́𝐂 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐆𝐄 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐇𝐈́ 𝐌𝐈𝐍𝐇.
————————————————————
𝐆𝐀𝐑𝐀𝐆𝐄 𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐏𝐇𝐔́ 𝐌𝐘̃
Địa chỉ: 714 Huỳnh Tấn Phát – P Tân Phú – Q 7 – HCM
Hotline 𝟐𝟒/𝟐𝟒: 𝟎𝟖𝟔𝟖 𝟕𝟐𝟕 𝟕𝟐𝟕 – 𝟎𝟗𝟎𝟏 𝟏𝟎𝟒 𝟏𝟎𝟒 – 𝟎𝟗𝟑𝟑 𝟑𝟑𝟐 𝟑𝟏𝟖 ( 𝐌𝐑 𝐕𝐮̃)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *